15 Kasım 2012 Perşembe

Özel Eğitim Dersi Notları

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ( BÖTE) 3. Sınıf 1. Dönem Özel Eğitimi dersi notları

ÖZEL EĞİTİM
Özür-engel: Bireyin yaşadığı sürece yaş, cinsiyet,sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumda oynaması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine getirememesi durumudur.
Yetersizlik: Normalden ayrılma sonucu bir birey için normal kabul edilen bir etkinliğin ya da işleyişin önlenmesi, sınırlandırılması durumudur.
Özel eğitim nedir ?
Farklı gelişen bireylerin gelişim özelliklerine uygun biçimde bireysel olarak planlanan bir eğitimdir.
Özel eğitimin görevleri ?
 -Önleyici
-İyileştirici
-Ödünleyici
Özel Eğitimin Genel Eğitime Katkısı
Yöntem,araç-gereç yönünden katkısı olmuştur. Örneğin; telefonu bulan kişi sağı sevgilisi için bulmuş
Genel Eğitim ve Özel Eğitim Arasındaki Farklar
-Kimi Kapsar: özel gereksinimli olduklarından dolayı farklı eğitim gereksinimleri, ancak bireysel olarak planlanmış öğretim programlarıyla karşılanabilen çocuklar kastedilmektedir.
-Neyi Öğretir: olağan çocukların kendiliğinden öğrendiği becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş engelli çocuklara yoğun ve sistematik bir şekilde öğretmek gerekir.
-Nasıl Öğretir: Kullandığı yöntemler,materyaller, programın uyarlanmasında özelleşmiş ve bireyselleşmiş tekniklerin kullanılması 
-Nerede Uygulanır: en az kısıtlayıcı olandan en fazla kısıtlayıcı olana doğru normal sınıf-kaynak oda-özel sınıf-ayrı okul-ev/hastane

Özel Eğitimde Yönetsel Düzenlemeler
a) Ayrı gündüzlü okullar: sadece zihinsel engelliler çocuklar için hazırlanmış ve düzenlenmiş okullardır.
b)Birleşik gündüzlü okullar: hem olağan hemde zihinsel engelli çocukların bulunduğu okullar
-özel sınıflar=zihinsel engelliler için alt özel sınıf, üstün zekalılar için üst özel sınıf
-aynı sınıfta kaynak oda programı= bu sınıfın öğretmeni özel eğitim görmüştür,karma sınıf

İntegration(kaynaştırma)
Kaynaştırmanın hedef aldığı temel amaçlar
-Aynı okul ve özel sınıfın getirdiği etiketlenmeyi silmek
-Özürlü çocukların sosyal statüsünü yükseltmek
-Daha iyi  ve ucuz bir öğrenim çevresi yaratmak
-Daha çok çocuğun eğitimini sağlamak
Kaynaştırma yönteminin sağladığı yararlar
-akranları ile birlikte olma imkanı
-akranlarının kendisine yönelik olumsuz  tutum ve davranışları zaman olumlu yönde olabilir
-uygun sosyal davranışları geliştirmek için öğretmen ve akranlarını model alır
-öğrendiği yeni davranışları akranları içerisinde uygulama imkanı bulur
-akranklarından uygun dil ve konuşma modellerini alır
-akademik başarı ve ilerleme sağlayabilir
-bağımsız yaşam için gerekli becerileri geliştirebilir


-----------------------------------------------------------


BÖLÜM 5
ORTOPEDİK ENGELLİLER
Tanım: Genel olarak ortopedik yetersizlikler sinir sisteminin zedelenmesi, hastalıklar, kazalar ve genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda oluşan hareket ile ilgili yetersizlikler olarak tanımlanır.
Sınıflandırma
Derecesine göre sınıflandırma
1-Hafif derece yetersizlik(kişinin bireysel gereksinimlerini kendisinin bağımsız olarak karşılaması
2-Orta derece yetersizlik(az da olsa desteğe gerek duyar, yardım aletler gibi)
3-Ağır derece yetersizlik(tekerlekli sandalye veya desteğe bağımlı olması)
Oluştuğu yere göre
1-sinir sistemi ile ilgili ortopedik yetersizlikler
A)Cerably palcy(kasıntılı beyin felci): beynin kasları kontrol eden kısmının hasar görmesi
-spastacity, athetosis, ataxia(beyincikte oluşan bir hasar sonucu), rigidity(bazal ganglia’da bir hasar sonucu),tremor(titreme ve istem dışı hareketler), karışık tip
B)Spina Bifida(erken doğumlarda bilinmiyen bir nedenle omurgada duğuştan yetersizlik olması sonucudur)
C)Çocuk Felci(virüslerin oluşturduğu bulaşıcı ve tedavisi çok zor bir hastalıktır, aşılanma ile koruma sağlanır
D)Multiple Skleroz(ms)(sinir sistemi hastalığı)
E) Rett Sendromu
2-Kas-İskelet sisteni ile ilgili ortopedik yetersizlikler
            Kas hastalığı,kalça çıkığı, Romatotid Artrid(eklemlerde iltihaplanma), Ateşli romatizma, Gevrek kemikliler, Marfan sendromu(genetik sorunlu, uzun ince kol ve bacaklara sahip olma), omurilik zedelenmesi, Tramvatik beyin zedelenmesi
3-Sağlıkla ilgili yetersizlikler(astım,şeker, hemofili, ortak hücre anemisi, epilepsi gibi)
Çağlar(2004) ise ortopedik özürlülerin oluşum nedenlerini 5 grupta incelemektedir
-Doğuştan oluşan nedenlere bağlı            -Bulaşıcı ve ateşli hastalıklar sonucu 
-Metabolizma bozuklukları sonuvu            -Çeşitli kazalar
-Karışık ve çeşitli nedenler
Epilepsi(Sar’a)
Beyin elektrik potansiyelindeki normal değişikliklerin zaman zaman kas sistemini etkileyen ve tekrar tekrar görülen bayılmaya yakın durumdur. Beyin kabuğunda oluşan zedelenmeler beynin normal elektrik dalgalarını değiştirmekte, elektrik kaybına neden olmaktadır.
Nedenleri: kalıtsal faktör ve beyin zedelenmeleri
Türleri : Büyük Nöbet(bilin kaybının yarım saat veya bir saat sürdüğü bir çeşididir, hasta kendini yere atar, ağızdan köpük gelir, ağız kenetlenir…), Küçük Nöbet(5-10 saniyelik bilinç kaybının oluştuğu bir türdür), Psiko-Motor Epilepsi(hasta anlık olarak bellek kaybına uğrar ancak; otomatik olarak etkinliklerine devam eder), Jacksonian Tip Nöbet
Tedavisi: Tower sistemi ile teşhis yapılabilir, psikolojik ve soysal önlemler, eeg çekilerek ilaç tedavisi
Çağlar(2004) ortopedik engelli çocukların eğitiminde sağlanacak hizmetleri şu başlıklar altında toplamış
-Tanı hizmetleri              -Tedavi hizmetleri           -Akademik eğitim-öğretim hizmetleri        -Sosyal eğitim ve etkinliklerle ilgili hizmetler           -Mesleki eğitim ve rehabilitasyon -Değerlendirme hizmetleri           -Anne baba eğitimi         -Toplum eğitimi
Eğitsel programların başarıya ulaşması için beş hedef (Howard, 1996)
-Günlük yaşam becerilerini kapsayacak şekilde fiziksel bağımsızlık   -Kendinin farkında olma ve sosyal yeterlik  -İletişim  -Akademik gelişme   -Mesleki yeterlik
KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUKLAR
Konuşma bozukluğu nedir?
Topbaş ve arkadaşları(2002) Dilin biçimi, içeriği ve kullanılmasında ;konuşma bozukluğunu ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerin yerine getirilmesindeki aksama olarak tanımlamaktadır.
Bir çocuğun konuşma özürlü kabul edilebilmesi için
-Konuşmanın anlaşılır şekilde sergilenememesi                 -Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması      
-Sesin bozuk veya tırmalayıcı olması        -Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
-Dil yönünden kelime dağarcığının yetersiz ve gramer yapısının bozuk olması           -Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu
Konuşma bozukluğunun nedenleri
Özsoy(1987)’a göre: konuşma bozujluklarının nedenleri; yapısal(Organsal bozukluklar, dilin yapısındaki bozukluklar, burundaki et, damak yarıklığı vb.), görevsel(yanlış öğrenme ve alışkanlıklarla ilgilidir)  ve psikolojik
Konuşma özrünün türleri
A) Kekemelik(ritim bozukluğu)
Özgür(2003) Bireyin anlamlı konuşma çabasıyla psikolojik ve nörolojik nedenlerle konuşma cesaretinin kırılıp bazı ses ve sözcükleri yineleme, uzatma ya da başlayamama şeklinde fonetik(seçsil) bozulmalara ek olarak uygunsuz vücut tepilerinin de yer aldığı; sosyal ortamlardan kaçınma davranışına yol açan bir ritim bozukluğudur.
-konuşmaya başlayamama, konuşmaya başladıktan sonra konuşmanın kesilmesi , konuşmaya başlarken belirli seslerin olağandan fazla tekrarlanması gibi çeşitleri vardır.
Nedenleri ;  Tramvatik yaşantılar ve korkular, Aile içi sorunlar, Kayıp ve ayrılık, Hatalı anne baba tutumları
Dönemleri;
1.Birincil Dönem Kekemelik; 3-5 yaşlarında çocuğun kekeleme sorununun ayrımında olması, çocuk kekelediğinin farkında değildir, bozuk konuşmaya jest ve mimikler eşlik etmez
2.İkincil Dönem Kekemelik; 5-6 yaş, çocuk kekelediğinin farkındadır, akıcılık sorununa güvensizlik ve korkuda ek.
Kişilik özellikleri; Robbins(1965);aşırı hassaslık, çekingenlik, kıskançlık, asosyal davranışlar, kızgınlık nöbetleri
Johns ve Moncur(1955); çekingenlik, parmak emme, aşırı bağımlılık
Akyıldız ve Yörükoğlu(1971); kekemelik öncesi çocukların %60’ını sorunlu olarak tanımlamışlardır.
Öztürk(1984); içe dönük, özgüven yetersizliği, obsesif kişilik yapısı, aşırı duyarlı, altını ıslatma, gece korkuları
Kekeme çocukların Anne-Baba kişilik özellikleri; aşırı koruyucu, kısıtlayıcı, aşırı titiz, otoriter, düzen düşkünü ve beklenti düzeyleri yüksek 
Sağaltım(tedavi)’ ın amaçları
Bireyin genel güvenini ve moralini geliştirmek, Durumsal ve sessel kaygıyı azaltmak, Kekemeliğin pekiştirici etkisini azaltmak, Konuşmanın akıcılığını geliştirmek.
Sağaltım çalışmaları 2 grupta toplanabilir
1.Kekemeliğin belirtilerini ortadan kaldırmak faaliyetleri
-Kekemeliği oluşturan etmenleri ortadan kaldırmak          -Bireyin kekelediğinin  farkına vardırma ve özrünü yemesi için istekli hale getirme             -Çocuğun kekemelik durumu, hem çocuğun hem de çevrenin hoşgörü düzeyine indirilmeli   -Solunum çalışmalarına ağırlık verilmeli              -Kekeleme derecesine uygun tümceler seçerek söylenenlerin tekrarını istemek
2.Ruhsal sağaltım ; kendine güven, konuşma cesareti ve istencini artıran duygusal rahatlama süreci.
-özrü tanıma; çocuğun kendisine nasıl konuştuğu gösterilir
-kendini anlama ve tanımasına yardım etme; diğer olumlu özellikleri fark ettirilerek istek ve cesaret kazandırılır
-başkalırını tanımaya ve anlamaya yardımcı olmak
-gün kazandırma; güven duygusunu başka özelliklerini güçlendirerek kazandırma
-konuşma etkinliklerine katılım sağlama

B) Artikülasyon(eklemleme) bozukluğu
Kısaca artikülasyon bozukluğu; kişinin yaşına ve konuşma gelişim dönemine uygun olarak konuşmasından beklenen düzgünlüğün ve ses uyumunun olmaması durumudur.
1.Sesin düşürülmesi veya atlanması; daha çok küçük çocuklarda, ses sanki kelimede yokmuş gibi(s(a)at, (h)ayvan)
2.Ses eklenmesi; sözcükelere olmayan başka sesleride ekleme şeklidir(t(i)ren)
3.Sesin değiştirilmesi; çıkarılması daha kolay bir sesle değiştirilmesi (sarı yerine sayı)
4.Sesin bozulması; karaman yerine kağaman demek gibi.
Nedenleri
Yapısal nedenler; dudak yarıklığı, dişlerin noksanlığı, dişlerin düzensiz oluşu, dilim aşırı büyük yada küçük oluşu
İşlevsel nedenler; konuşma organlarının sağlam olmasına rağmen üstlendikleri görevleri çeşitli nedenlerle tam olarak yapamaması
Sağaltım etkinlikleri ve aşamaları
-Nedenlerin ortadan kaldırılması  -Özrün farkına vardırma   -Özürlü seslerin düzeltilmesi
-Düzeltilen sesin konuşmada kullanılır hale getirilmesi                               -Eğitimin sona erdirilmesi ve izleme
C) Ses Bozuklukları(difsoni)
Konuşma sesinin perdesinde, şiddetinde, kalitesinde, esnekliğinde çevrenin dikkatini çekecek kadar ve sürekli farklılık göstermesi durumına ses bozukluğu denir.
Ses bozukluğunu oluşturan faktörler
-Yapısal bozukluklar        -Solunum sistemine ait bozukluklar          -Sinir sistemi bozuklukları           
-İşitme kaybı ve duygusal bozukluklar       -Aile içi çatışmalar
Türleri ;
Ses perdesinde görülen bozukluklar, Sesin şiddetinde görülen bozukluklar, Sesin kalitesinde görülen bozukluklar, Sesin esnekliğinde görülen bozukluklar
D) Gecikmiş Konuşma
Çocuğun bebeklik döneminde geçirmesi gereken konuşma gelişim aşamalarının birinde takılıp kalması veya o aşamalara geri dönüş yapması durumudur.
Kişilik özellikleri;
-Konuşmaları kısıtlı         -Kelime dağarcıkları yetersiz        -Cümle kurmada güçlük çekerler  -Daha çabuk ağla.v
Nedenleri;
-Genel gelişim geriliği     -zeka geriliği      -işitme kaybı      -Çeşitli hastalıklar           -koordinasyon bozukluğu
E) Yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıkları
Diğer konuşma bozuklukları
a) Damak ve dudak yarıklığı
b) Afazi
c) Dizartri;
d) Disleksi; merkezi sinir sistemi bir bozukluktan kaynaklanan ve harfler ile kelimelerin tersten algılanması şeklinde bir konuşma özrüdür.
Sıklıklar karşılaşılan belirtiler; “b,d,p,q” harflerini 6 ve 9  sayılarını ters algılama, Okurken kelime atlama, Sessiz harflerin yerini değiştirme, Yazı yazmada zorluk, Konuşurken uygun kelime seçmede zorluk, El yazısı bozukluğu
Konuşma engelli çocukların özellikleri
Cümle kurmada güçlük çektikleri için jest mimik ve işaretlerle anlatımı tercih eder, Başkalarının konuşmalarına ilgi duymazlar, Farklı sesler çıkartırlar, Sosyal yönden benlik gelişimi sorunlu olur.
BÖLÜM 6
UYUMSUZ ÇOCUKLAR
Tanım
Kendi benliği ve çevresiyle dengeli, etkili ilişki kurma, geliştirme ve sürdürmede güçlük çeken ve bu yüzden gelişimleri sekteye uğrayan ve çevresindekilerin olağan ilişkileri ile düzeltilemeyen davranış kalıplarına sahip olan çocuğa uyumsuz çocuk denir.
Özellikler
-Okula devamsızlık ve geç kalma -Derslerde başarızsızlık                -Ödevlerini tamamlamama yada yapmama
-Zaman zaman öğretmene karşı gelme     -Yönergeleri izlemede ve dikkatini sürdürmede güçlük
Nedenler
-Kalıtımsal ve organik nedenler               -Bedensel nedenler        -Temel gereksinimlerin doyurulmaması
-Aile yapısından             -Yanlış eğitim
Sınıflandırma
-Nasolojik sınıflandırma           -Empirik sınıflandırma
***Anti-Sosyal Davranış Gösteren Çocuklar
a.Suça Yönelen Çocuklar
tanım
Türk hukuk sistemine göre “bir ceza hukuku normunu” ihlal etmiş 18 yaşından küçük kimse olarak tanımlanabilir.
çocuk suçluluğunun nedenleri
Kendilerini yönetme ve kontrolden yoksun olmaları, Kendine model aldığı kişilerden etkilenme,
-Yapısal ve biyolojik nedenler;beden yapısı, zeka geriliği, kalıtım
-Psikolojik nedenler; anne babanın çocuğa karşı tutumları
-Ekonomik, toplumsal ve kültürel nedenler;
-Coğrafik nedenler; yüzey şekilleri, nüfus artışı, iklimler, nemlilik
suç işlenmesinde rol oynayan etmenler
çocuk suçlunun türleri
-Bozuk aile düzeninden               -Ekonomik yoksunluk nedeniyle   -Nörotik suç       -psikopatik suçlular
çocuk suçluluğunu önleme yolları
-Ana-babalara yönelik kurs          -Mesleki okulların çocuk suçluluğunu ve kriminolojinin ana dersler olarak okutulması            -Tv’lerde önlemeye yönelik programların hazırlanması                    -Suçluluğu önleme komisyonları kurularak suçluluk konularının araştırılması      
b.Otizm ve otistik çocuklar
Otizm, beyin sistemindeki fonksiyonların kimyasal dengelerinin bozulmasıyla ortaya çıkan sayılı alanlarda yüksek başarı gösteren ancak, sosyal ilişkilerde içe kapanık özellikler gösteren gelişimsel bir bozukluktur.
otistik çocukların özellikleri
sosyal gelişim özellikleri; kucağa alındığındasarılmama, annenin sesine tepki vermeme, tek başına oynama anne babayla iletişim kurmama,
dil ve gelişim özellikleri; temel duyguları ifade etmede güçlük, karşıdakinin yüzüne ve gözüne bakmama, karşılıklı iletişim kurmam istendiğinde bağırma çığlık atma, zamirleri karıştırma, konuşulanları anlamada güçlük çekme
davranış özellikleri; insana karşı tepkisiz davranma, sosyal etkileşimlerden geri çekilme, sudan korkma, ayakkabı ayağını sıktığı için giymeyi istememe, nedensiz ağlama ve gülme, değişikliklere karşı tepki gösterme
nedenleri
Psiko-dinamik ve ailesel etmenler
Genetik etmenler
Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası etmenler
Biyo-kimyasal etmenler
Belirtileri
Bebekliğin ilk dönemlerinde diğer çocuklara göre daha az gülerler, annenin çocuğu öpmesi onu rahatsız eder,  anne babanın seslenmelerine karşı tepki vermezler, uyumadıkları halde yatakta saatlerce sessiz halde kalabilirler, konuşmayı ilişki kurmaktan çok ihtiyaçların giderilmesi için kullanırlar
tedavi ve eğitimleri

c.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu(dehb)
belirtiler
özellikleri
nedenleri
tedavi ve eğitim
d.Hırsızlık yapan çocuklar

hırsızlığın temelinde yatan nedenler
Çocuğun zorunlu temek gereksinimleri karşılanmaması, Çocukta kendine ait mal ve eşya sahibi olma kavramının kazandırılmamış olması
hırsızlığın türleri
Doyumsuzluk nedeniyle, Rüşvet alıp vermek için yapılan hırsızlıklar, Gösteriş yapmak için, Aşağılık duygusunu doyurmak için, Özel bir haz ve heyecan duymak için, Cinsel bir haz duymak için, Bilerek yapma
önleme
***Alışkanlık ve eğitim problemi olan çocuklar
a.Tik  bozuklukları (istemsiz, ani, gelişi güzel, tekrarlayıcı, hızlı, amaçsız stereotip hareketler veya seslerden ibarettir)
nedenleri
iç gerilimlerin veya çatışmaların öncüleri veya belirtileridir. direnme
türleri
Yumuşak ve geçici, Ciddi ve kronik, Giles tiki, Pontescephalitis,
b.Parmak emme
nedenleri
anne çocuk iletişimindeki yetersizlik ve çocuktaki güven duygusu eksikliğinde
c.Tırnak yeme
psikolojik sıkıntı ve gerilim duygularının dışa vurulmadığı veya saldırganlık dürtüsünün davranışa dönüştürülmediği durumlarda görülür.
d.Yalan söyleyen çocuklar
yalanı düzeltme yolları
***Duygusal gelişimle ilgili problemi olan çocuklar
Çocuklarda korku
Canlı varlıkların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında kendini koruma içgüdüsüne paralel olarak gösterdikleri en doğal tepkidir.
Okul fobisi
Okul fobisi belli bir durumu yaşamaktan aşırı derecede kaygu duyma halidir. Okul korkusu aslında evden ayrılma korkusudur.
Kardeş kıskançlığı
Anne ve babalara düşen görevler
Saldırgan çocuklar
***Gelişim bozuklukları olan çocuklar
a.Solak çocuklar
b.Altını ıslatma(enüresis)
nedenleri
-organik bozukluklar        -kalıtım-soya çekim        -ruhsal çatışmalar           -sosyo-ekonomik durum  -Yanlış eğ.
Tedavisi
c.Altına kaçırma(enkopresis)
nedenleri
Bağırsak işlevlerlerindeki sorun, yanlış eğitim verilmesi, kardeş kıskançlığı
tedavisi
Uyumsuz çocukların tanılanması
Tıbbi tanılama(fiziksel,ruhsal bozuklukların tanılanması), Psiko-sosyal tanılama(çocuğun başarı, yetenek, tutum, sosyal ilişkilerdurumu), Eğitsel tanılama(başarı durumu), Psikiyatrik tanılama
Uyumsuz çocukların eğitimi
Psikoanalitik yaklaşım
Psiko-eğitsel yaklaşım
Çevreci yaklaşım
İnsancıl yaklaşım
Davranışçı yaklaşım
Oyunun çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi
BÖLÜM 7
ZİHİSEL ENGELLİLER
Zeka
Bireyin sahip olduğu beden, zihin, sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleşerek oluşturduğu çok yönlü bir beyin, öğrenme, uyum sağlama ve yeni bir şey yapma gücüdür.
Zihinsel geriliğin tanımı
Zihinsel işlevlerde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu yetersizlik 18 yaşından önce başlar.
Sınıflandırma
1-Engelin nedenine göre yapılan sınıflandırma;( zihin engeline yol açan biyolojik etmenler ölçüt olarak alınır)
2-Zihinsel yetersizliğe göre yapılan sınıflandırma;(zekanın ölçümünün ve değerlendirilmesi)
Psikolojik – hafif(55-70), orta(40-55), ağır(25-40), çok ağır(0-25)
Eğitsel – eğitilebilir(50-75), öğretilebilir(25-50), ağır(0-25)
3-Gereksinimlere göre sınıflandırma(eğitim gereksinimleri)
Zihinsel engelli olmaya neden olan etmenler
Yapısal nedenler
Genetik bozukluklar
-Genetik geçiş
--frajil x sendromu (x kromozomunda oluşan ve kalıtsal olarak taşınan bir bozukluk sonucu meydana gelir)
--williams sendromu (7. Kromozomunda 26 genin eksik olması sonucu olduğu saptanmış)
-Çekinik geçiş
--fenilketonirü (kanda çok miktarda fenilalanil bulunması sonucunda oluşan bir metabolizma ozukluğudur)
--rett sendromu (x kromozomunda bulunan bir gendeki bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkar, erkek çocuklarda genelde düşük ile sonuçlanır, kızlarda kafa büyümesinde yavaşlama)
-Metabolizma bozuklukları(kretenizim; troid bezinin az salgı salgılaması, küçük yaşlarda zeka geriliğine sebep olur)
-Kromozom bozuklukları (mongolizm 47 kromozom olması)
Zihinsel engel türleri
1-Geçici zihinsel gerilik (görme ve işitme özürleri, uygun gelişime olanak vermeyen engelleyen sosyal ekonomik çevre, düzeltilebilecek düzeyde çeşitli duyusal bozukluklar, gecikmiş psiko-devinimsel gelişim), Tedavi olabilir.
2-Gerçek zihinsel gerilik, tedavisi yok
3-Klinik tip zihinsel gerilik (iç salgı bezlerinde, vücut metabolizmasında, beden .. yapısında normal dışı nedenlere baplı olarak farklı özelliklere sahip bir zihinsel geriliktir.)
*hidrosefali (iri kafalı, su kaalı, büyük kafalı)
*mikrosefali (kafası vücuduna oranla çok küçük)
*kretenizm (pasif görünür, kımıldamak istemez, zorla yemek yer, deri soluk, kaslar gevşek)(alın açık ve basık, gözler ayrı ve geniş, kısa ve kalın boyunlu, tek tek çıkan gür siyah saçları var)
*mongolizm(down sendromu) kromozom sayısının 47 olması  sonucu oluşan gelişimsel sorunlarından biridir.
-kalp kusurları, hormon bezi kusurları, gevşek kemik eklemleri, zihinsel yetersizlik, küçük bir ağız, bodur parmaklı eller, deri kıvrımlarındaki özellik gözlerde Asyalı görünümüne yol açtığı için mongolizm olarak adlandırılır.
**mongolizm türleri
-trisomi 21 –mosaizm – translokasyon –
-erkek bebeklerde testislerin yerinde olmaması,
*idiot savantlar (zekanın genel fonksiyonlarında çok geri, yalnız belli bir alanda üstün bazen de  çok üstün yetenek gösteren bir durum olarak görülür.)
Zihinsel engellilerin Sosyal özellikleri
-yakın çevresindekilerle kolay dostluk kuramazlar, -sosyal ilişkilerde grup içinde daima başkalarına bağımlıdırlar, -oyun ve toplum kurallarına uymada zorluk çekerler, -toplumsal görgü kurallarına uymada zorluk çekerler
Zihinsel engellilerin Kişilik özellikleri
-kendilerine güvenleri yoktur, -kolayca cesareti kırılır, -birlikte bulundukları kişilerin duygu ve düşüncelerine saygı duymazlar, -kendi kendilerine bir işi başlatma ve devam ettirme istemleri  yoktur.
BÖLÜM 8
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR
Açık olmayan psikolojik ve nörolojik  etmenlerin çocuğun , akademik programında, dilde ve zihinsel süreçlerdeki normal gelişiminin önemli ölçüde bozulması durumudur.
Öğrenme özellikleri
Yazı yazmada ve yazılı ürün ortaya koymada çok güçlük çekerler, matematiksel işlemlerde zorlanırlar
Özellikleri ; hiperaktivite, algı-motor bozukluğu, duygusal sorumsuzluk, genel düzenleme bozuklukları, bellek ve düşünme bozuklukları, düşünmeden hareket etme
Eğitimleri
BÖLÜM 9
ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR
Tanım
zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizil güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve bir işe başladığında asla vazgeçmeyene denir.

0 yorum:

Yorum Gönder

◄ Yeni... Eski...►
 

Copyright 2013 Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür